Seminar Tinjauan Sosial Budaya Pemberdayaan Petani

Rabu, 31 Januari 2007, Tempat : AJB Bumiputera FISIP UI, Penyelengara : Rosa Diniari